Prejsť na obsah

Výsledky 2004

5minút, 7sekúnd

Sekcia Biológia:

1. miesto :
Monika Gáliková, 4.r. BM Mária Starostová, 4.r.BM:
Indikácia zmien obsahu sekundárnych metabolitov rumančeka Kamilkového (Matricaria chamomilla L.) vplyvom abiotického stresu.
Ved. učiteľ: RNDr. Adriana Eliašová

2. miesto:
Barbora Šingliarová 4.r.Em:
Cytogeografia druhu Pilosella officinarum v Západných Karpatoch a priľahlej časti panónskej nížinyPrieskum dialógu učiteľa a žiaka na hodinách biológie.
Ved. učiteľ: Mgr. Patrik Mráz, PhD.

3. miesto:
Ľuboš Majeský, 4.r. BM:
Štúdium hybridizácie v rode Taraxacum sect. Ruderalia.
Ved. učiteľ:  doc. RNDr. Pavol Mártonfi, CSc.

Sekcia Fyzikálna, analytická a anorganická chémia:

1.  miesto:
Ladislav Halás, 5.r.
Pyrolýzna plynová chromatografia a jej využitie v analýze biologických vzoriek.
Ved: doc. RNDr. Andrej Oriňák, PhD.

2. miesto:
Miriam Vatalová, 5.r.
Charakterizácia CeO2 a dopovaného oxidu Cex Pr1-x O2 pomocou práškovej difrakčnej analýzy metódou in situ.
Ved: prof. RNDr. Juraj Černák, CSc.

3. miesto:
Dáša Briňarská, 4.r.
Simultánna chromatografická separácia nových antidepresív.
Ved: RNDr. Taťána Gondová, CSc.

Sekcia  Biochémia:

1. miesto:
Kamil Tóth 
Konformácia voľného a viazaného flavín adenín dinukleotidfosfátu.
Ved: RNDr. Erik Sedlák, PhD., Mgr. Gabriel Žoldák

2. miesto:
Ján Štěrba
Účinok vysokých dávok faktora VIIA na zrážanie krvi.
 Ved: RNDr. Mária Kožurková, CSc.

3. miesto:
Lenka Varinská 
Využitie malých ligandov pri štúdiu dynamiky hémovej oblasti cytochrómu C.
Ved: RNDr. Erik Sedlák, PhD.

Sekcia Organická a bioorganická chémia:

1.miesto: 
Melinda Benköová
, 5.r., organická chémia
Štúdium (3,3) – sigmatropného prešmyku chirálnych tiokyanátov odvodených od zodpovedajúcich L – aminokyselín v podmienkach 1,2 a 1,3 – asymetrickej indukcie.
Ved.: RNDr. Miroslava Martinková, PhD.

2.miesto:
Jaloviar Pavol
, 5.r., organická chémia
Stereoselektívna syntéza miharamycínov pomocou (3,3) – sigmatropných prešmykov alyltiokyanátov.
Ved.: RNDr. Miroslava Martinková,PhD.

3.miesto: 
Mitrová Gabriela
, 4.r., organická chémia
Štúdium stereoselektívnej syntézy polyoxínu C zuridínu.
Ved.: Prof. RNDr. Jozef Gonda, DrSc.

Sekcia Fyzika:

1. miesto:
Ján Dely
, 5.r. F:
Teoretické štúdium magnetických vlastností analógu Pruskej modrej.
Ved. učiteľ: prof. RNDr. Andrej Bobák, DrSc.

2. miesto:
Peter Palenčár:
Štúdium mechanizmu činnosti serínových proteináz.
Ved. učiteľ: doc. RNDr. Jozef Uličný, CSc.

3. miesto:
Norbert Werner:
Štruktúra dráh komét Kreutzovej skupiny.
Ved. učiteľ: RNDr. Ľuboš Neslušan, CSc.

Sekcia Teória vyučovania fyziky:

1. miesto:
Marek Matuška:
Zbierka kvalitatívnych úloh ako multimediálny hypertext.
Ved. učiteľ: RNDr. Marián Kireš, PhD. 
2. miesto:
Eva Paňková:
Hravá fyzika – alebo vyrobme si hračky založené na fyzikálnom princípe.
Ved. učiteľ: RNDr. Ľudmila Onderová, PhD.

3. miesto:
Monika Skoncová:
Počítačom podporované laboratórne práce vo vyučovaní fyziky.
Ved. učiteľ: RNDr. Zuzana Ješková, PhD.

Sekcia Informatika:

1. miesto:
Ľuboš Magda, Ľubomír Iľanovský, 5.r.I:
Robotický futbal a sofweroví hráči.
Ved. učiteľ: Ing. Milan Schmotzer

2. miesto:
Peter Skirka, 5.r.I:
Kolmogorovova veta a kódovanie informácií.
Ved. učiteľ: doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.

3. miesto:
Patrik Duditš, 5.r.I:
Aspekty implementácie sémantického webu.
Ved. učiteľ: RNDr. Rastislav Lencses

Sekcia Teória vyučovania informatiky:

1. miesto:
Róbert Kanász, 1.r.FI:
Program Webmatic – spracovanie video- a audio-záznamov.
Ved. učiteľ:  RNDr. Alexander Dirner, CSc.

2. miesto:
Michaela Bieleková, 5.r. MI:
Dizajn pre všetkých.
Ved. učiteľ: doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.

3. miesto:
Ján Holub, 5.r. MI:
Systémové programovanie.
Ved. učiteľ: Ing. Milan Schmotzer

Sekcia Informatické technológie:

1.miesto:
Anton Koterec, 3.r. I:
Zobrazenie plôch v 3D scéne.
Ved. učiteľ: RNDr. Jozef Jirásek, PhD.

2.miesto:
Peter Grilli, 4.r. I:
E-learning portál.
Ved. učiteľ: doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.

3.miesto:
Veronika Vaneková, 3.r.I:
Atomárna analýza riešenia slovných úloh.
Ved. učiteľ. Doc. RNDr. Matúš Harminc, CSc.

Sekcia Programovanie (on-line súťaž):

1.miesto: Samuel Kupka, 3.r.I2.miesto: Ján Katrenič, 2.r.I3.miesto: Peter Tamáš, 3.r.I

Sekcia Matematika:

1. miesto:
Zuzana Drugdová, 5r.M:
Algebraické a prealgebraické zväzy.
Ved. učiteľ: doc. RNDr. Judita Lihová, CSc.

1. miesto:
Diana Čörgöová, 5r. M:
Minimálne reducibilné ohraničenia vlastností grafov Ok, Ok a Sk.
Ved. učiteľ: RNDr. Gabriel Semanišin, PhD.

3. miesto:
Tomáš Mihály, 5r. MF:
Oscilatoričnosť systému neutrálnych diferenciálnych rovníc.
Ved. učiteľ: doc. RNDr. Božena Mihalíková, CSc.

Sekcia Aplikácie matematiky:

1. miesto:
Jozef Miškuf, 5.r. M:
On list chromatic number of cartesian products of two graphs.
Ved. učiteľ: prof. RNDr. Stanislav Jendroľ, DrSc.

2. miesto:
Viera Vaľová, 5.r. M:
The Stable Multiple Activities Problem.
Ved. učiteľ: Doc. RNDr. Katarína Cechlárová, CSc.

3. miesto:
Daniel Klein, 5.r. M:
Simulačná štúdia v modeli rastových kriviek.
Ved. učiteľ: Doc. RNDr. Ivan Žežula, CSc. 
Sekcia Teória vyučovania matematiky:

1. miesto:
Veronika Jastrabíková, 5.r. MI:
Počítače a projektová metóda vo vyučovaní matematiky.
Ved. učiteľ: RNDr. Stanislav Lukáč, PhD.

2. miesto:
Katarína Modráková, 5.r. MF:
Hry na grafoch.
Ved. učiteľ: RNDr. Gabriel Semanišin, PhD.

3. miesto:
Jana Fencáková, 5.r. MI:
Zbierka úloh z matematiky ako databáza.
Ved. učiteľ: Doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc.

Sekcia Geografia:

1. miesto:
Martina Compľová, 5.r. MG:
Vývoj počtu obyvateľov a analýza štruktúry obyvateľstva na území okresu Stará Ľubovňa.
Ved. učiteľ: RNDr. Martin Rosič

2. miesto:
Lenka Milonová, 4.r. EE:
Brehové porasty, morfológia koryta a stav znečistenia Váhu po Liptovskú Maru.
Ved. učiteľ: RNDr. Dušan Barabas, CSc.

3. miesto:
Mário Molokáč, 5.r. FG:
Geomorfologické pomery prelomovej doliny Hornádu medzi Margecanmi a Kysakom.
Ved. učiteľ: prof. RNDr. Ján Košťálik, DrSc.

Košice 22. apríla 2004

prof. RNDr. Andrej Bobák, DrSc.   
prodekan pre doktorandské štúdium
a ďalšie vzdelávanie               


Študuj na UPJŠ