UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Aktuality

Výzva – 2% z dane

Výzva – 2% z dane

Aj v tomto roku je možné podporiť rozvojové aktivity našej fakulty poukázaním 2% z dane Občianskemu združeniu PRÍRODOVEDEC.

Celoštátne kolo Fyzikálnej olympiády 2018

Celoštátne kolo Fyzikálnej olympiády 2018

V dňoch 12. 4. - 15.4. 2018 sa na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach, pod záštitou pána rektora prof. RNDr. Pavla Sováka, CSc. a v spolupráci s Iuventou, uskutočnilo celoštátne kolo 59. ročníka Fyzikálnej olympiády.  

Doplňujúce voľby

Doplňujúce voľby

Doplňujúce voľby zástupcov ŠČ PF UPJŠ do Akademického senátu Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach na funkčné obdobie rokov 2017 – 2019 sa konajú 2. mája 2018 v čase od 9:00 hod. do 12:00 hod.

Zhromaždenie AO PF UPJŠ – Cena dekana 2017

Zhromaždenie AO PF UPJŠ – Cena dekana 2017

Dňa 28. marca 2018 sa na pôde fakulty uskutočnilo zhromaždenie Akademickej obce PF UPJŠ, na ktorom bola udelená aj Cena dekana 2017 za pedagogickú činnosť, za vedecko výskumnú činnosť ako aj za rozvoj fakulty.