Prejsť na obsah

Magisterské štúdium

0minút, 27sekúnd

Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach poskytuje vysokoškolské vzdelanie na všetkých troch stupňoch (bakalársky, magisterský, doktorandský) v akreditovaných študijných programoch.

  • Magisterské štúdium (jednoodborové aj medziodborové)  je štandardne dvojročné a môžu sa naň hlásiť absolventi bakalárského štúdia na UPJŠ, ale aj z iných vysokých škôl zo Slovenska alebo zahraničia. Úspešným absolventom magisterského štúdia je udelený titul „Magister“ (Mgr.).
    Ďalšie podrobnosti o prijímacom konaní na magisterské štúdium.

Študuj na UPJŠ