Prejsť na obsah

Bakalárske štúdium

1minút, 8sekúnd

Bakalárske štúdium je možné v dvoch programoch


Jednoodborový program

Študijné odbory:


Medziodborový program

Medziodborové štúdium umožňuje špecializáciu a možnosť pokračovať na magisterskom stupni
– v štúdiu učiteľstva akademického predmetu matematika v kombinácii alebo
– v niektorom študijnom programe v rámci jedného z absolvovaných akademických predmetov alebo
– v nadväzujúcom študijnom programe (týka sa to študijného programu Analýza dát a umelá inteligencia)

Kombinácie štúdia (charakteristika absolventa):


Študuj na UPJŠ