Prejsť na obsah

Magisterské štúdium

1minút, 0sekúnd

Magisterské štúdium je možné v troch programoch


Jednoodborový program

Študijné programy:


Medziodborový program


Učiteľstvo akademických predmetov

Kombinácie štúdia:


Študuj na UPJŠ