Prejsť na obsah

Vedenie ústavu

0minút, 37sekúnd
Riaditeľ ústavu:
doc. RNDr. Ondrej Hutník, PhD. 
Jesenná 5, 040 01 Košice
tel.: +421 55 234-2215
E-mail: ondrej.hutnik(at)upjs.sk
Zástupca riaditeľa pre pre pedagogickú činnosť:
RNDr. Igor Fabrici, Dr. rer. nat.
Jesenná 5, 040 01 Košice
tel.: +421 55 234-2568
E-mail: igor.fabrici(at)upjs.sk
Zástupkyňa riaditeľa pre propagáciu a marketing:
RNDr. Lenka Halčinová, PhD.
Jesenná 5, 040 01 Košice
tel.: +421 55 234-2562
E-mail: lenka.halcinova(at)upjs.sk
Zástupca riaditeľa pre vedecko-výskumnú činnosť:
prof. RNDr. Tomáš Madaras, PhD.
Jesenná 5, 040 01 Košice
tel.: +421 55 234-2430
E-mail: tomas.madaras(at)upjs.sk
Zástupkyňa riaditeľa pre zahraničné vzťahy a doktorandské štúdium:
prof. RNDr. Katarína Cechlárová, DrSc.
Jesenná 5, 040 01 Košice
tel.: +421 55 234-2559
E-mail: katarina.cechlarova(at)upjs.sk

Študuj na UPJŠ