UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Študentská vedecká konferencia

Logo na stiahnutie

 Zborník ŠVK 2013 na stiahnutie

 Zborník ŠVK 2014 na stiahnutie

 Zborník ŠVK 2015 na stiahnutie

 Zborník ŠVK 2016 na stiahnutie

 Zborník ŠVK 2017 na stiahnutie

 Zborník ŠVK 2018 na stiahnutie

 Zborník ŠVK 2019 na stiahnutie

Úspechy na celoštátnych kolách