UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Študentská vedecká konferencia

Logo na stiahnutie

 Zborník ŠVK 2013 na stiahnutie

 Zborník ŠVK 2014 na stiahnutie

 Zborník ŠVK 2015 na stiahnutie

 Zborník ŠVK 2016 na stiahnutie

 Zborník ŠVK 2017 na stiahnutie

Úspechy na celoštátnych kolách