UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

13. ročník Česko-Slovenskej ŠVOČ v matematike a informatike

V dňoch 21. – 23. 5. 2012 sa na pôde Stavebnej fakulty  STU v Bratislave konal 13. ročník súťaže študentov vysokých škôl Slovenskej a Českej republiky vo vedeckej odbornej činnosti v matematike a informatike.

Študenti našej fakulty, ktorí sa zapojili do súťaže, sa umiestnili nasledovne:

Sekcia: Matematické štruktúry – Algebra, topológia a geometria
Katarína Potpiková: Endomorfizmové spektrá monounárnych algebier, 2. miesto

Sekcia: Matematické štruktúry – Teória grafov a kombinatorika
Marek Derňár:  Hrany vynucujúce hamiltonovskú kružnicu, 3. miesto

Sekcia: Teoretická informatika
Juraj Šebej: Reversal of Regular Languages and State Complexity, 3. miesto
Eva Potpinková:  Problém eliminácie tímov zo športovej súťaže, 5. miesto

Sekcia: Aplikovaná informatika
Matej Kopernický: Využitie zariadení pre prirodzenú interakciu v oblasti počítačového videnia, 1. miesto

Súvisiace linky:

http://www.math.sk/svoc2012/