UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

UVP a VVC

Univerzitný vedecký park Technicom

Vedecko-výskumné centrum Promatech

Posledná aktualizácia: 24.11.2016