UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

11. Prírodovedecká čajovňa - 18. 03. 2015

 

 

  • doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.: Jaskyňa ako kľúč k pochopeniu prírodných procesov v krase - prezentácia
  • RNDr. Ján Kaňuk, PhD. : Detailné mapovanie jaskyne Domica pomocou laserového skenovania. - prezentácia
  • doc. RNDr. Ľubomír Kováč, CSc. : O jaskynných živočíchoch.

 

 

 

Plagát

 

Posledná aktualizácia: 10.06.2016