UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

31. Prírodovedecká čajovňa

12. 05. 2020
Covid-19

Prednášajúci:

Katedra mikrobiológie, ÚBEV PF UPJŠ
doc. RNDr. Peter Pristáš, CSc. - "Ako málo stačí - na pandémiu."
Oddelenie matematickej analýzy ÚMV PF UPJŠ
Mgr. Jozef Kiseľák, PhD. - "Je vprípade COVID-19 matematická epidemiológia oxymoron?"
 

Plagát

Videozáznam

Posledná aktualizácia: 13.05.2021