UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

30. Prírodovedecká čajovňa - 17. 03. 2021

Covid-19

Katedra epizoológie, parazitológie a ochrany spoločného zdravia, UVLF v Košiciach
prof. Ing. Štefan Vilček, DrSc.- „Aký je pôvod SARS-CoV-2 – prírodný alebo umelý?“
Katedra fyziky kondenzovaných látok, ÚFV PF UPJŠ
doc. RNDr. Adriana Zeleňáková, PhD. - „Nanočastice pre riešenie diagnostickoterapeutických problémov s COVID-19 (NANOVIR)“
Katedra fyzikálnej chémie, ÚCHV PF UPJŠ
RNDr. Jana Shepa - "Elektrochemická detekcia vírusov (EDEVIR)"

 

Plagát

Videozáznam

Posledná aktualizácia: 18.03.2021