UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

29. Prírodovedecká čajovňa - 25. 11. 2020

Dôsledky klimatických zmien

Ústav biologických a ekologických vied PF UPJŠ 
RNDr. Peter Ľuptáčik, PhD.- „Ako sa prejavujú klimatické zmeny v subarktickom Švédsku.“
Ústav geografie
RNDr. Dušan Barabas, CSc. - „Zmeny hydrologickej bilancie ako dôsledok klimatickej zmeny v povodí Bodvy - fakty o klimatickej zmene,“

 

Plagát

Videozáznam

Posledná aktualizácia: 18.03.2021