UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Mgr. Michaela Linková

Skúsenosti so študijným pobytom Erasmus som získala počas prvého ročníka magisterského štúdia informatiky v letnom semestri 2018/2019. Ako miesto pobytu som si vybrala Univerzitu v meste Malaga v Španielsku. Moje znalosti španielskeho jazyka neboli veľmi bohaté, našťastie univerzita ponúka aj absolvovanie predmetov  v anglickom jazyku. Vybavovanie pobytu začalo už počas zimného semestra, kde sme potrebovali vyplniť dokumenty o pobyte a vybrať si predmety, ktoré chceme absolvovať. Keď prišiel deň "D" bola som plná očakávaní a nádejí, čo mi táto skúsenosť prinesie. Po príchode do Španielska mal každý študent možnosť zúčastniť sa kurzu španielskeho jazyka a túto možnosť som využila aj ja. Počas kurzu som stretla nielen ďalších študentov, ktorí sa takisto rozhodli vyskúšať štúdium v inej krajine, ale dostala som aj pár typov o kultúre a zaujímavých miestach Malagy a okolia od našich učiteľov. 

Za príležitosť vycestovať do zahraničia  a vyskúšať si štúdium na inej  univerzite som veľmi vďačná a budem na semester v Malage spomínať do konca života. Počas pobytu som mala možnosť zažiť spôsob výučbu na inej univerzite, spoznať novú kultúru a ľudí z celého sveta. 


Posledná aktualizácia: 05.03.2021