UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Bc. Mária Ryniková

„Kto ma zamestná, keď ukončím štúdium na univerzite?“, táto otázka trápi spolu s nedostatkom praktických skúseností väčšinu študentov a trápila aj mňa. Teraz to vidím o dosť optimistickejšie a môžem povedať, že rozhodnutie ísť na Erasmus+ stáž bolo jedno z najlepších, ktoré som počas svojho štúdia urobila.

Stáž som si vybrala z viacerých dôvodov. V prvom rade získať praktické zručnosti. V druhom rade to bola dĺžka pobytu. Nechcelo sa mi ísť preč na celý rok alebo celý semester. Stáž je variabilnejšia a umožnila mi tak načasovať môj pobyt po dobu trvania dvojmesačných letných prázdnin. A v neposlednom rade som sa nemusela starať o kredity alebo predmety. Išla som proste pracovať a ešte som si aj mohla na ďalší rok zapísať menej predmetov, pretože za stáž dostaneš 3 kredity.

Pracovala som v genetickom laboratóriu, kde sme robili testy na rôzne genetické ochorenia, ale v prvom rade sme testovali COVID-19. Testy PCR alebo izolácia nukleových kyslín, ktoré som sa síce v škole naučila, ale prakticky si vyskúšala len raz alebo dvakrát, som tu robila denne. Po zaškolení som už pracovala úplne sama a môžem povedať, že teraz mi to ide bez problémov a cítim sa v tom oveľa istejšie.

A čo s vyhliadkami na budúce zamestnanie? Na konci stáže mi povedali, že môžem po ukončení štúdia prísť a zamestnajú ma. To bola prvá reálna ponuka práce. Vďaka stáži som okamžite uspela na pohovore na brigádu, v mojom odbore, tu na Slovensku. Keď počuli, že som dva mesiace testovala COVID-19, hneď ma vzali. A potom mi ponúkli aj prácu na stálo po ukončení štúdia. Druhá ponuka zamestnania v priebehu dvoch-troch mesiacov? To sú sľubné vyhliadky!

Má vôbec zmysel písať o tom, koľko ľudí som spoznala a koľko mám z Prahy zážitkov? Asi áno, tak to aspoň spomeniem. Vytvorila som si tam nové priateľstvá a s niektorými ľuďmi som stále v kontakte. Konečne som mala príležitosť vyskúšať balet na špičkách pre dospelých a vzdušnú akrobaciu. Navštívila som mnohé miesta v okolí a mám kopu zážitkov. Najlepšie dva mesiace.

Hľadáš pracovné skúsenosti, nové zážitky a lepšie vyhliadky do budúcnosti? Tak potom je Erazmus+ stáž šitá na mieru pre Teba, tak ako bola a je aj pre mňa.


Posledná aktualizácia: 05.03.2021