UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Prečo ERASMUS+?

Bc. Mária Ryniková

 

Ročník, študijný program: 1. roč. Mgr., Genetika a molekulárna cytológia
Trvanie mobility: 1.7.2020 – 31.8.2020
Prijímajúca inštitúcia: GHC Genetics, s.r.o., PRAHA
Krajina: Česká republika  

 

Mgr. Michaela Linková

 

Ročník, študijný program: doktorandské štúdium, Informatika
Trvanie mobility: LS 2018/2019
Prijímajúca inštitúcia: Univerzita v Malage
Krajina: Španielsko 

 

   

Mgr. Anna Péliová

 

Ročník, študijný program: absolventka PF UPJŠ, Geografia a geoinformatika
Trvanie 1. mobility: ZS 2016/2017, 3. roč., 5 mesiacov 
Prijímajúca inštitúcia: Univerzita v Girone
Krajina: Španielsko 

Trvanie 2. mobility/stáž: r. 2019, 5 mesiacov 
Prijímajúca inštitúcia: oddelenie Geoinformatiky a diaľkového prieskumu Zeme na Univerzite SIGTE - Servei de Sistemes d'Informació Geogràfica i Teledetecció, Girona
Krajina: Španielsko 

 

Posledná aktualizácia: 05.03.2021