UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Koho kontaktovať?

Prvý kontakt: koordinátori ERASMUS+ na ústavoch PF UPJŠ

Ústav biologických a ekologických vied

doc. RNDr. Katarína Bruňáková, PhD.
tel: +421 55 234 2308, e-mail: katarina.brunakova@upjs.sk

Ústav chemických vied

RNDr. Rastislav Varhač, PhD.
tel:  +421 55 234 2365, e-mail: rastislav.varhac@upjs.sk

Ústav fyzikálnych vied

Mgr. Tomáš Samuely, PhD.
tel: +421 55 234 2569, e-mail: tomas.samuely@upjs.sk

Ústav geografie

Mgr. Katarína Onačillová, PhD.
tel: +421 55 234 2458, e-mail: katarina.onacillova@upjs.sk

Ústav informatiky

doc. RNDr. Csaba Török, CSc.
tel: +421 55 234 2433, e-mail: csaba.torok@upjs.sk

Ústav matematických vied

Prof. RNDr. Katarína Cechlárová, CSc.
tel:  +421 55 234 2559, e-mail: katarina.cechlarova@upjs.sk

Administrácia ERASMUS+ na PF UPJŠ

Erasmus+ fakultný koordinátor

Prodekan pre vonkajšie vzťahy

doc. Mgr. Michal Gallay, PhD.
tel: +421 55 234 2108, e-mail: michal.gallay@upjs.sk
Dekanát PF UPJŠ, Oddelenie pre vonkajšie vzťahy, 2. poschodie, Šrobárova 2, 041 54 Košice

Administrácia ERASMUS+ na fakulte

Ing. Zuzana Petruláková   
tel.: +421 55 234 2153, e-mail: zuzana.petrulakova@upjs.sk
Dekanát PF UPJŠ, Oddelenie pre vonkajšie vzťahy, 2. poschodie, Šrobárova 2, 041 54 Košice

Administrácia ERASMUS+ na Rektoráte UPJŠ

Študentské mobility - štúdium

Ing. Daniela Filipová
telefón: 055/234 1166
e-mail: daniela.filipova@upjs.sk

Študentské mobility - stáž

PhDr. Zuzana Szattlerová
telefón: 055/234 1129
e-mail: zuzana.szattlerova@upjs.sk

 

Všetky kontakty 

Posledná aktualizácia: 21.02.2022