2001          č. 1

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

I. State

 

Verejná moc na miestnej úrovni                                                                                      6

Peter Škultéty

Štruktúra verejného sektora a jej analýza                                                                    13

Nora Štangová, Eva Mihaliková, Silvia Žigová, Olivera Pavlovičová

Administratíva v niektorých krajinách západnej Európy a v USA                             22

 Ľuba Kráľová

Miestna správa v Spolkovej republike Nemecko                                                           30

Igor Palúš

Delegovanie úloh na obce a ich financovanie v Spolkovej krajine

Baden-Württemberg                                                                                                          39

Konrad Faiss

 

II. Diskusia

 

Korupcia negatívny fenomén sociálneho života                                                             52

Monika Dittrichová, Dagmar Fillová

Začarovaný kruh chudoby a bludný kruh podnikovej nedostatočnej rentability     64

Michal Tušan

Príspevok k pohybu finančných prostriedkov obce;                                                     69

Nora Štangová, Eva Mihaliková

Financovanie politických strán v podmienkach Slovenskej republiky                     74

 Martin Vernarský