2003     č. 1-2

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

I. Štúdie

 

Empirická analýza hodnotenia efektivity miestnych samospráv „štát vs. občan“  2. časť    6

Eva Bolfíková

Cieľotvorba podpory regionálneho rozvoja regiónov v SR                                           34

Michal Tušan, Eva Valenčáková

Štátna služba v strednej a východnej Európe počas obdobia

socializmu (1945-1989)                                                                                                     46

Daniel Klimovský

 

II. Krátke state

 

Moderné prístupy k plánovaniu a riadeniu vo verejnej správe                                    58

Silvia Žigová, Nora Štangová, Eva Valenčáková

Neziskové organizácie a ich postavenie v trhovej ekonomike                                    71

Helena Majdúchová

Efektívnosť verejného sektora                                                                                         80

Viktória Bobáková

Účtovné informácie z hľadiska potreby užívateľa                                                         88

Eva Mihaliková

Veda o správe a reforma verejnej správy medzi: konaním štátu občianskou samoorganizáciou         96

Georg Kamphausen

Riadiace a hodnotové základy štátnej a samosprávnej služby                                     104

S. Naumov – B. I. Šumratov

Podmienky pre efektívne vzdelávanie vo verejnej správe                                             109

Gabriel Godány