2004          č. 1-2

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

Štúdie

 

Organizačná rutina – problém stability a zmeny                                                          7

Eva Bolfíková

Motivácia verejnej služby a sociálna interakcia študentov odboru

verejnej správy a ekonómie                                                                                               33

Margita Mesárošová

Municipální firmy jako objekt finanční analýzy: aplikace syntetického ukazatele na bázi klasifikačního modelu      47

Ivana Kraftová

Vliv volebního systému na stranický systém: poměrný volební systém                    55

Tomáš Jarmara

Daňová suverenita a jej právna úprava v Spolkovej republike Nemecko                  64

Martin Vernarský

 

Diskusia

 

Referendum ako forma priamej účasti občanov na správe verejných vecí                87

Alena Krunková

 

Recenzia

 

Michal Kubát:  Postkomunizmus a demokracie. Politika ve středovýchodní Evropě             101

Daniel Klimovský