Verejná správa a spoločnosť

 

O b s a h

 

 

Štúdie

Corruption and Anti-corruption Policy in the Czech Republic

     Jolana Volejníková

 

6

Odluka cirkvi od štátu – aktuálna požiadavky liberalizácie

slovenskej spoločnosti

      Štefan Surmánek

 

16

Percipovanie vybraných charakteristík pracovného prostredia

a pracovná spokojnosť zamestnancov verejnej správy

     Ján Ferjenčík

 

27

Profil vzdelávacích potrieb samosprávy

     Nataša Urbančíková

 

46

 

 

Verejná správa v zahraničí

Tri štandardné modely kreovania starostov v Európe

(Štúdie krajín)

     Daniel Klimovský

 

58

 

 

Diskusia

Úvaha nad ekonomnickým aspektami verejnej správy

     Ing. Peter Berčík

 

78