UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Výberové konanie na pozíciu mentora

Na základe výzvy MŠVVaŠ SR zverejňujeme výberové konanie na pozíciu mentora.

Posledná aktualizácia: 11.05.2022