UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

RCPU Košice I-IV

V RCPU Košie I-IV je pre Vás aktuálne k dispozícii 8-členný tím mentorov v zložení: 

Veronika Ondová

veronika.ondova@upjs.sk

0905275364

   

Eva Brnová 

eva.brnova@upjs.sk

 

 

 

Prihlasovanie na pozíciu mentora je stále otvorené. Prihlásiť sa môžete cez online prihlasovací formulár. Vybratí uchádzači budú pozvaní na online pohovor.

Posledná aktualizácia: 09.11.2022