UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Aktuality

Rektorské voľno

Rektorské voľno

Rektor UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. udeľuje rektorské voľno študentom našej univerzity dňa 3. apríla 2018...