UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Aktuality

Nový výberový predmet pre študentov II. stupňa štúdia

Nový výberový predmet pre študentov II. stupňa štúdia

Certifikovaný výberový predmet „Zručnosti pre úspech – z univerzity do praxe“ pre všetkých študentov magisterského stupňa je zameraný na rozvoj zručností potrebných pre lepšie uplatnenie sa absolventov UPJŠ na trhu práce...