UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Aktuality

Rektorské voľno

Rektorské voľno

Rektor UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. pri príležitosti Pamiatky zosnulých udeľuje REKTORSKÉ VOĽNO študentom našej univerzity dňa 2. novembra 2018.