UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Aktuality

Vyhodnotenie súťaže „Vytvor logo“

Vyhodnotenie súťaže „Vytvor logo“

Rektor UPJŠ prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. prijal dňa 17.12.2018 víťaza súťaže o vytvorenie loga pri príležitosti 60. výročia vzniku UPJŠ v Košiciach...