UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Aktuality

Pozvánka pre zamestnancov a študentov UPJŠ

Pozvánka pre zamestnancov a študentov UPJŠ

Pozvánka na slávnostné zhromaždenie akademickej obce UPJŠ, ktoré sa uskutoční pri príležitosti jubilejného otvorenia akademického roka 2019/2020, spojeného s oslavami 60. výročia založenia UPJŠ a so slávnostnou inauguráciou rektora UPJŠ prof. RNDr. Pavla Sováka, CSc. 18.9.2019 o 10.00 hod. v priestoroch koncertnej sály Štátnej filharmónie v Košiciach...

OZNAM

OZNAM

Dňa 20.8.2019 odovzdal rektor UPJŠ prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. poverovacie a menovacie dekréty členom vedenia UPJŠ...