UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Aktuality

Pozvánka na interdisciplinárny WORKSHOP

Pozvánka na interdisciplinárny WORKSHOP

13. decembra 2018 o 9.00 hod., MINERVA  (1. posch.).
Prednášajúca: prof. PaedDr. Milada Krejčí, PhD., prorektorka pre vedu a výskum Vysokej školy telesnej výchovy a športu PALESTRA, Praha

Prijatie študentov pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu

Prijatie študentov pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu

Dňa 15.11.2018 sa v priestoroch Minervy uskutočnilo stretnutie so študentmi UPJŠ pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu. V zastúpení rektora UPJŠ ich prijali prorektorka pre zahraničné vzťahy a mobilitu a prorektor pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium...