UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Aktuality

Výzva zamestnancom

Výzva zamestnancom

Do 30. apríla 2018 môžete venovať 2% z daní Nadácii Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.