UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Aktuality

Dni otvorených dverí

07.02.2019 – Lekárska fakulta
07.02.2019 - Prírodovedecká fakulta
08.02.2019 - Filozofická fakulta
08.02.2019 - Ústav telesnej výchovy a športu
27.02.2019 - Právnická fakulta
01.03.2019 - Fakulta verejnej správy

Vyhodnotenie súťaže „Vytvor logo“

Rektor UPJŠ prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. prijal dňa 17.12.2018 víťaza súťaže o vytvorenie loga pri príležitosti 60. výročia vzniku UPJŠ v Košiciach...

BLAHOŽELÁME OCENENÝM

Oceneným zamestnancom Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach srdečne blahoželáme !

Novovymenovaní profesori

10. decembra 2018 vymenoval prezident SR Andrej Kiska v Prezidentskom paláci 12 nových vysokoškolských profesorov...

Pozvánka na interdisciplinárny WORKSHOP

13. decembra 2018 o 9.00 hod., MINERVA  (1. posch.).
Prednášajúca: prof. PaedDr. Milada Krejčí, PhD., prorektorka pre vedu a výskum Vysokej školy telesnej výchovy a športu PALESTRA, Praha

Prijatie študentov pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu

Dňa 15.11.2018 sa v priestoroch Minervy uskutočnilo stretnutie so študentmi UPJŠ pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu. V zastúpení rektora UPJŠ ich prijali prorektorka pre zahraničné vzťahy a mobilitu a prorektor pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium...

UPJŠ v Košiciach začala akademický rok s vynovenou budovou

Slávnostné otvorenie akademického roka 2018/2019 sa na UPJŠ v Košiciach uskutočnilo 17. septembra 2018 tradične v priestoroch auly Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach za prítomnosti vedenia univerzity, členov akademickej obce, zamestnancov, študentov a ďalších vzácnych hostí.

Novovymenovaní profesori

V stredu 19. septembra 2018 vymenoval prezident SR Andrej Kiska v Prezidentskom paláci 55 nových profesorov vysokých škôl...

Nový výberový predmet pre študentov II. stupňa štúdia

Certifikovaný výberový predmet „Zručnosti pre úspech – z univerzity do praxe“ pre všetkých študentov magisterského stupňa je zameraný na rozvoj zručností potrebných pre lepšie uplatnenie sa absolventov UPJŠ na trhu práce...

Lekárska fakulta laureátom Ceny mesta Košice

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach udelilo Cenu mesta Košice Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach pri príležitosti 70. výročia vzniku a za významný dlhoročný prínos v oblasti medicínskeho vzdelávania a vedeckého výskumu...

Rektor UPJŠ prijal grécku veľvyslankyňu

Rektor UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. prijal v utorok 30.1.2018 J.E. Mariu-Louisu Marinakis, veľvyslankyňu Gréckej republiky v Slovenskej republike.

25. výročie založenia Slovenskej rektorskej konferencie

Na sklonku minulého roku uplynulo 25 rokov od založenia Slovenskej rektorskej konferencie, ktorá je dnes jednou z troch reprezentácií vysokých škôl a ktorá združuje rektorky a rektorov vysokých škôl vymenovaných prezidentom Slovenskej republiky.

Posledná aktualizácia: 12.04.2013