UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Erasmus+ mobilita – 2. kolo výzvy pre štúdium a stáž

Vedeli ste, že sa ešte stále môžete prihlásiť na Erasmus+ mobilitu štúdium alebo stáž v akademickom roku 2019/2020?

Výzva na štúdium sa týka mobilít, ktoré budú realizované v letnom semestri 2019/2020 a výzva na stáže sa týka mobilít, ktoré sa zrealizujú od 14.6.2019 do 30.5.2020.

Na mobilitu štúdium je potrebné sa na jednotlivých fakultách/katedrách/ústavoch prihlásiť najneskôr do 30.9.2019.

Pre prihlásenie sa na stáž sa riaďte nasledovnou tabuľkou:

  Termín odovzdania prihlášok: Termín najskoršieho možného nástupu:
1. etapa – pre letné stáže 31.05.2019 14.06.2019
2. etapa – pre stáže v ZS 30.09.2019 14.10.2019
3. etapa – pre stáže v LS 31.01.2020 17.02.2020


Pre bližšie informácie, prosím, kontaktujte Vášho fakultného/katedrového/ústavného odborového koordinátora.

Posledná aktualizácia: 05.02.2020