UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Erasmus+ mobilita – 2. kolo výzvy pre štúdium a stáž

Vedeli ste, že sa ešte stále môžete prihlásiť na Erasmus+ mobilitu štúdium alebo stáž v akademickom roku 2020/2021?

Výzva na štúdium sa týka mobilít, ktoré budú realizované v letnom semestri 2020/2021 a výzva na stáže sa týka mobilít, ktoré sa zrealizujú od 08.07.2020 do 30.5.2021.

Na mobilitu štúdium je potrebné sa na jednotlivých fakultách/katedrách/ústavoch prihlásiť najneskôr do 30.9.2020.

Pre prihlásenie sa na stáž sa riaďte nasledovnou tabuľkou:

  Navrhnutý termín odovzdania prihlášok na jednotlivých fakultách/katedrách/ústavoch*: Termín najskoršieho možného nástupu:
01. etapa – pre letné stáže 30.06.2020 08.07.2020
02. etapa – pre stáže v ZS 21.08.2020 01.09.2020
03. etapa – pre stáže v LS 01.02.2021 15.02.2021

*Termíny ešte upresnia fakulty/katedry/ústavy.

Pre bližšie informácie, prosím, kontaktujte Vášho fakultného/katedrového/ústavného koordinátora.

Posledná aktualizácia: 19.03.2021