UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Mobility študentov a zamestnancov vysokých škôl medzi krajinami programu KA103

Študentské mobility:

Zamestnanecké mobility:

Posledná aktualizácia: 26.09.2019