UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Mobility KA103, Študentské mobility – Stáž pre čerstvých absolventov (SMP), Dokumenty a prezentácie

Dokumenty a prezentácie

Prezentácia - Erasmus - informačný seminár pre záujemcov k ak. roku 2020/2021, 26.11.2019
Prezentácia - Erasmus - informačný seminár pre záujemcov k ak. roku 2019/2020, 20.11.2018
Prezentácia - stáž - inštruktážny seminár 10.4.2018
Prezentácia - Erasmus - informačný seminár pre záujemcov k ak. roku 2018/2019, 21.11.2017
Prezentácia - stáž - inštruktážny seminár 29.3.2017
Prezentácia - Erasmus - informačný seminár pre záujemcov 9.11.2016

Posledná aktualizácia: 12.01.2021