UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Aktuality a novinky

Výzva na podávanie prihlášok v rámci programu ERASMUS+ na akad. rok 2022/2023 na nasledovné mobility:

Mobility zamestnacov VŠ

Študentské mobility

Krátkodobé mobility doktorandov

 

Informačná povinnosť o ochrane osobných údajov 

 


Posledná aktualizácia: 28.09.2022