UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Erasmus+ mobilita študenti - štúdium

Vážení študenti, upozorňujeme na zmenu v minimálnom počte ECTS kreditov od akademického roka 2018/2019: študenti, ktorí sa v akademickom roku 2018/2019 zúčastnia Erasmus+ mobility za účelom štúdia, musia na prijímajúcej univerzite v zahraničí získať minimálne 20 ECTS kreditov za 1 semester (študenti doktorandského stupňa štúdia nemajú stanovený minimálny počet kreditov).

Prezentácia - štúdium - inštruktážny seminár 10.4.2018
Prezentácia - Erasmus - informačný seminár pre záujemcov k ak. roku 2018/2019,  21.11.2017
Prezentácia - štúdium - inštruktážny seminár 29.3.2017
Prezentácia - Erasmus - informačný seminár pre záujemcov 9.11.2016

Dokumenty

- Learning Agreement for Studies
- Guidelines Learning Agreement for Studies
- Bankové údaje

Posledná aktualizácia: 06.12.2021