UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Mobilita študentov - stáž


Prezentácia - stáž - inštruktážny seminár 10.4.2018
Prezentácia - Erasmus - informačný seminár pre záujemcov k ak. roku 2018/2019,  21.11.2017
Prezentácia - stáž - inštruktážny seminár 29.3.2017
Prezentácia - Erasmus - informačný seminár pre záujemcov 9.11.2016

Dokumenty

- Learning Agreement for Traineeships
Guidelines Learning Agreement for Traineeships
- Bankové údaje
 

Poistenie študenta

Pred odchodom študenta si VŠ musí overiť, či má študent zabezpečené dostatočné poistné krytie: 
Povinné poistenie
- poistenie liečebných nákladov v zahraničí
 
(Európsky preukaz poistenca a/alebo komerčné poistenie)
- poistenie zodpovednosti za spôsobenú škodu
 
(pokrývajúce škody spôsobené študentom v podniku)
- poistenie pre prípad úrazu, úmrtia alebo invalidity
 
(pokrývajúce aspoň pracovné úrazy)

Posledná aktualizácia: 12.01.2021