UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Mobilita VŠ pracovníkov - Granty


Príspevok na pobytové náklady (ubytovanie+stravné) na deň v EUR na akad. rok 2021/22:

Prijímajúca krajina

Sadzba na deň v EUR

Dánsko, Fínsko, Island, Írsko, Luxembursko, Švédsko, Spojené kráľovstvo, Lichtenštajnsko, Nórsko

135 eur

Rakúsko, Belgicko, Nemecko, Francúzsko, Taliansko, Grécko, Španielsko, Cyprus, Holandsko, Malta, Portugalsko

120 eur

Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, Estónsko, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Severné Macedónsko, Turecko, Srbsko

105 eur

 

Príspevok na cestovné náklady v EUR:

Vzdialenostné pásma

Sadzba

 medzi 10-99 km:

20 EUR na účastníka

 medzi 100 - 499 km:

180 EUR na účastníka

 medzi 500 a 1999 km:

275 EUR na účastníka

 medzi 2000 a 2999 km:

360 EUR na účastníka

 medzi 3000 a 3999 km:

530 EUR na účastníka

 medzi 4000 a 7999 km:

820 EUR na účastníka

 8000 km alebo viac:

1500 EUR na účastníka

 

 ♦ Výpočet vzdialenosti (Distance Calculator)
 

Posledná aktualizácia: 06.12.2021