UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

KA107 - Mobility študentov a zamestnancov vysokých škôl medzi krajinami programu a partnerskými krajinami – Medzinárodná kreditová mobilita (ICM)

Posledná aktualizácia: 06.12.2021