UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Výzva na podávanie prihlášok na Erasmus mobility pre študentov - 2. kolo - ŠTÚDIUM a STÁŽ na akad. rok 2021/2022

Výzva na podávanie prihlášok v rámci programu ERASMUS+ na akad. rok 2021/2022 na nasledovné mobility:

Posledná aktualizácia: 06.12.2021