UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Výzva na mobility - VÝUČBA a ŠKOLENIE na akademický rok 2019/2020

Výzva na podávanie prihlášok v rámci programu ERASMUS+ na akad. rok 2019/2020 na nasledovné mobility:

Posledná aktualizácia: 15.07.2020