UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Výzva na mobility - VÝUČBA a ŠKOLENIE na akademický rok 2020/2021

Výzva na podávanie prihlášok v rámci programu ERASMUS+ na akad. rok 2020/2021 na nasledovné mobility:

Posledná aktualizácia: 06.12.2021