UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Internacionalizácia, interdisciplinarita a inovácia vysokoškolského vzdelávania na UPJŠ

V rámci projektu Internacionalizácia, interdisciplinarita a inovácia vysokoškolského vzdelávania na UPJŠ realizujeme aktivity, ktoré vedú k zintenzívneniu medzinárodneho rozmeru univerzity.

Aktuálne aktivity

  • výučba, workshop a diskusie s prof. Andreasom Knorrom z Univerzity v Speyeri, Nemecko na Fakulte verejnej správy na témy:
    • Modern Management Methods in the Public Administration,
    • Economic Problems in the EU,
    • Regional Policy of Germany.

Realizované aktivity

Výsledkom a súčasťou projektu sú novovytvorené internacionalizované certifikované interdisciplinárne kurzy (ICIK) v anglickom jazyku, ktoré ponúkame pre zahraničných študentov na UPJŠ v Košiciach.

V rámci projektu sme na UPJŠ prijali viacerých zahraničných expertov a realizovali s nimi niekoľko podujatí, workshopov a prednášok.

Jarná internacionalizovaná škola doktorandov UPJŠ

Workshopy 

Prednášky

 

Posledná aktualizácia: 22.11.2019