UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

RankPro 2019/2020

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa aj v roku 2020 umiestnila v rebríčku RankPro TOP World Leading Universities, ktorý v tomto roku tvorilo 700 univerzít a vysokých škôl z celého sveta. Tento ranking hodnotí univerzity a vysoké školy v troch oblastiach:

  • academic ranking zameraný na kvalitu vzdelávacej činnosti
  • ranking by BC-index zameraný na kvalitu komunikácie a informácii na webe inštitúcie
  • public ranking zameraný na národnú a mezdinárodnú reputáciu inštitúcie

Na základe celkového svetového hodnotenia sa UPJŠ umiestnila na 500. mieste., čím si v porovnaní s minulym rokom polepšila o päť priečok aj napriek rozšíreniu rebríčka o 100 miest. Spomedzi deviatich univerzít a vysokých škôl z Česka a Slovenska získala naša univerzita siedme miesto a zároveň bola podľa RankPro 2019/2020 druhou najlepšou zo štyroch slovenských univerzít, ktoré sa do tohto rankingu dostali.

 

Celkové umiestnenie

Umiestnenie v rámci CZ a SK

Krajina

Inštitúcia

Celkové bodové hodnotenie

116

1

CZ

Univerzita Karlova

44,091

277

2

SK

Univerzita Komenského v Bratislave

38,365

301

3

CZ

Vysoká škola chemicko‑technologická v Praze

37,642

363

4

CZ

České vysoké učení technické v Praze

35,975

369

5

CZ

Masarykova univerzita

35,832

396

6

CZ

Vysoké učení technické v Brně

35,224

500

7

SK

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

31,960

601-625

8

SK

Technická univerzita v Košiciach

27,310

626-650

9

SK

Slovenská technická univerzita v Bratislave

26,051

Posledná aktualizácia: 30.11.2021