UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Implementačná fáza HRS4R

Implementačná stratégia

Pre efektívnu implementáciu aktivít akčného plánu sme vypracovali podrobnú implementačnú stratégiu.

Akčný plán HRS4R

Akčný plán HRS4R obsahuje zoznam silných a slabých stránok UPJŠ a rozpis aktivít a navrhovaných krokov, ktoré UPJŠ zrealizuje v rámci HRS4R stratégie