UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Implementačná fáza HRS4R

Plán rodovej rovnosti

UPJŠ sa zaväzuje podporovať rodovú rovnost, pričom si vytýčila päť cieľov realizovaných počas troch etáp.

Implementačná stratégia

Pre efektívnu implementáciu aktivít akčného plánu sme vypracovali podrobnú implementačnú stratégiu.

Akčný plán HRS4R

Akčný plán HRS4R obsahuje zoznam silných a slabých stránok UPJŠ a rozpis aktivít a navrhovaných krokov, ktoré UPJŠ zrealizuje v rámci HRS4R stratégie