UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Inicializačná fáza HRS4R

Základné dokumenty

Súčasťou Stratégie ľudských zdrojov vo výskume na UPJŠ bolo vypracovanie GAP analýzy,  OTM-R formulára a akčného plánu.

Dotazníkový prieskum

Do celouniverzitného prieskumu sa zapojilo 463 zamestnancov a doktorandov. Cieľom HRS4R prieskumu bolo zmapovať vnímanie vedeckého prostredia na UPJŠ v Košiciach.