UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Informácie pre uchádzačov v ukrajinskom jazyku

Університет ім. Павла Йозефа Шафарика в Кошицях

Університет ім. Павла Йозефа Шафарика в Кошицях (далі УПЙШ) належить до визначних та знаних освітніх і наукових закладів не лише у Словацькій Республіці, а й у розвиненій Європі.

Сьогодні в УПЙШ є п’ять факультетів – медичний, юридичний, філософський факультети, факультет природничих наук і факультет державного управління. Тут готують лікарів, фахівців у галузі природничих дисциплін, фізики, хімії, географії, математики, інформатики, викладачів, юристів, фахівців у галузі державного управління, філософії, іноземних мов, етики, психології, історії, політології і соціальної роботи. Крім вказаних п’яти факультетів, Університет в межах Інституту фізичного виховання надає освітні послуги за навчальною програмою у галузі спорту. Випускники цього другого найстаршого класичного словацького університету мають добре реноме в Словаччині й за кордоном.

Університет надає повну вищу освіту за гуманітарними, природничими, юридичними та медичними галузями наук. Університет пропонує 109 бакалаврських навчальних програм, 67 магістерських навчальних програм і 42 навчальні програми для здобуття наукового ступеня «PhD». Це єдиний університет, який пропонує студентам Сертифіковані міждисциплінарні блоки, що складаються з предметів окремих факультетів, після закінчення яких студенти отримують міжнародні сертифікати. В межах програми "Erasmus+" Університет пропонує студентам різні можливості стажування і навчання за кордоном в університетах-партнерах.

 

Можливості навчання у 2020-2021 навчальному році:

 
    Основна місія університету полягає у наданні освітніх послуг за трьома рівнями вищої освіти на підставі новітніх наукових здобутків у широкому міжнародному контексті відповідно до європейських тенденцій у цій галузі, Болонської декларації та інших документів. УПЙШ в Кошицях має статус дослідницького університету, на базі якого здійснюються наукові дослідження міжнародно значення, що є конкурентоспроможними у словацькому і закордонному науково-дослідному середовищі. Університет залучений до європейського науково-дослідного середовища через реалізацію міжнародних наукових проектів, виконання двосторонніх і міжурядових договорів, наприклад із Об’єднаним інститутом ядерних досліджень у м. Дубно (Росія), із швейцарським центром ЦЕРН у Женеві, з «European XFEL GmbH» та «DESY» (Німецький електронний синхротрон) у Гамбурзі (Німеччина) та іншими науково-дослідними центрами.

    На підставі результатів комплексної акредитації, проведеної Акредитаційною комісією СР у 2015 році, УПЙШ в Кошицях належить до чотирьох найкращих університетів у Словаччині. У рейтингу факультетів словацьких вишів, складеномуАкадемічноюагенцією ранжування і рейтингу (ARRA)у 2015 р., чільні щаблі займають факультети УПЙШ в Кошицях. Згідно з даними рейтингу міжнародної наукової ефективності URAP 2015-2016 (UniversityRankingbyAcademicPerformance), Університет посів друге місце у Словаччинів базі даних «WebofScience» (WoS).
 
    Університет ім. Павла Йозефа Шафарика в Кошицях бере участь у будівництві Університетських наукових парків та науково-дослідних центрів, як-от:MEDIPARK – Медичний університетський науковий парк у Кошицях, PROMATECH – Науково-дослідний центр прогресивних матеріалів і технологій, а також TECHNICOM (партнером є Технічний університет в Кошицях). В Університеті працюють три команди науковціввисокого рівня – Квантовий магнетизм і нанофізика «QMAGNA» на факультеті природничих наук, Команда дослідження біоактивних речовин для біомедичного застосування (Bioaktiv) на факультеті природничих наук та Висококваліфікована команда дослідження атеросклерозу (EXTASY) на медичному факультеті УПЙШ в Кошицях.


День відкритих дверей для абітурієнтів з України

У вівторок 26 квітня 2016 року в приміщенні корпусу «Сократ» Університету Павла Йозефа Шафарика в Кошицях відбувся День відкритих дверей для абітурієнтів з України. Українським гостям розповіли про Університет Павла Йозефа Шафарика в Кошицях, про можливості навчання на медичному, юридичному, філософському факультетах, на факультеті природничих наук і факультеті державного управління, в Інституті фізичної культури і спорту. Також вони довідалися про можливості проживання у студентських гуртожитках УПЙШ в Кошицях та можливості проведення вільного часу для студентів.

Після офіційної програми учасники Дня відкритих дверей оглянули окремі приміщення і лабораторії університету на вул. Шробаровій і Мойзесовій.


Posledná aktualizácia: 04.02.2020