UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Poriadok poplatkov

  • Rozhodnutie rektora č. 23/2021 o určení školného, poplatkov spojených so štúdiom a o úhradách nákladov spojených so zvyšovaním kvalifikácie v ak. roku 2022/2023 na UPJŠ v Košiciach  (účinnosť od 1.9.2022)
  • Rozhodnutie rektora č. 25/2020 o určení školného, poplatkov spojených so štúdiom a o úhradách nákladov spojených so zvyšovaním kvalifikácie v ak. roku 2021/2022 na UPJŠ v Košiciach  (účinnosť od 1.9.2021)
Posledná aktualizácia: 03.03.2022