UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Poriadok poplatkov

  • Rozhodnutie rektora č. 23/2018 o určení školného, poplatkov spojených so štúdiom a o úhradách nákladov spojených so zvyšovaním kvalifikácie v ak. roku 2019/2020 na UPJŠ v Košiciach
    (účinnosť od 1.9.2019)
     
Posledná aktualizácia: 09.09.2019