UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Poriadok poplatkov

  • Rozhodnutie rektora č. 15/2019 o určení školného, poplatkov spojených so štúdiom a o úhradách nákladov spojených so zvyšovaním kvalifikácie v ak. roku 2020/2021 na UPJŠ v Košiciach 
    (účinnosť od 1.9.2020)
  • Rozhodnutie rektora č. 25/2020 o určení školného, poplatkov spojených so štúdiom a o úhradách nákladov spojených so zvyšovaním kvalifikácie v ak. roku 2021/2022 na UPJŠ v Košiciach  (účinnosť od 1.9.2021)
Posledná aktualizácia: 05.02.2021