UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Workshop: Proces zosúlaďovania ŠP so štandardmi SAAVŠ

Proces zosúlaďovania študijných programov so Štandardmi Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo je na UPJŠ v Košiciach v plnom prúde. Vedenie univerzity v spolupráci s Kanceláriou pre riadenie vnútorného systému kvality aktívne pracuje na tom, aby podpora zo strany univerzity bola od začiatku procesu citeľná, nepoľavujúca a adresná.

V tomto duchu sa bude niesť aj pripravovaný workshop Proces zosúlaďovania ŠP so štandardmi SAAVŠ, ktorý sa uskutoční v stredu, 13.10.2021 o 14:00 hod., Rektorát UPJŠ, Veľká zasadačka, I. posch.

Workshop sa uskutoční prezenčne v režime „Očkovaní" alebo online tu.

Program:
- predstavenie podporných softvérových nástrojov v Univerzitnom informačnom systéme
- kompetencie RVK UPJŠ v procese zosúlaďovania ŠP so Štandardmi SAAVŠ
- postavenie VR a AS fakulty v procese zosúlaďovania
- diskusia

Workshop je určený manažmentu fakúlt, pracovísk a osobám podieľajúcim sa na tvorbe dokumentácie k študijným programom v procese zosúlaďovania. V prípade záujmu o účasť na workshope, prosím, vyplňte tento formulár.

Akékoľvek otázky ohľadom workshopu, alebo procesu zosúlaďovania študijných programov, adresujte na KVSK@upjs.sk.

 

Posledná aktualizácia: 07.03.2022