UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Disciplinárna komisia UPJŠ v Košiciach

 

        Zoznam členov Disciplinárnej komisie UPJŠ v Košiciach 

 Predseda:  prof. Ing. Mária Mareková, CSc. 
 Členovia:  Ing. Zuzana Hrabovská, PhD.
   JUDr. Ľudmila Elbert, PhD.
   Ester Tomajková
   Dominika Kubánková
   Lucia Gallová

 

Posledná aktualizácia: 06.04.2021