UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Zápisnice zo zasadnutí Správnej rady UPJŠ

 

Posledná aktualizácia: 06.09.2019