UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Zoznam členov Správnej rady UPJŠ v Košiciach

Správna rada Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Šrobárova 2, 041 80 Košice - Staré Mesto
tel.: 055/62 226 08
email: adriana.sabolova@upjs.sk

 

Predseda Správnej rady: prof. JUDr. Ján Husár, CSc.
Tajomníčka Správnej rady: Mgr. Adriana Sabolová


Členovia

Dr.h.c. JUDr. Ing. Ján Bílek advokát, Košice
Mgr. Peter Himič, PhD. Štátne divadlo, Košice
Ing. Ivan Hruška Globallogic Slovakia s.r.o. Košice
prof. JUDr. Ján Husár, CSc. predseda, Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach
MDDr. Jakub Jánošík študent Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach
Mgr. Jozef Jurkovič MŠVVaŠ SR, Bratislava
Ing. Ján Király FRUCONA Košice
PaedDr. Mgr.art Július Klein Štátna filharmónia Košice
Ing. Martin Pitorák U.S.Steel s.r.o. Košice
Ing. Štefan Šipoš Slovenská sporiteľňa Košice
Ing. Rastislav Trnka predseda Košického samosprávneho kraja
JUDr. Vladislav Vašiv advokát, Košice
 
 
Posledná aktualizácia: 28.05.2020