UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Prijatia rektorom

Výber prijatí rektorom v roku 2021
30.11.2021 Prijatie profesora Stanislava Jendroľa pri príležitosti udelenia čestného titulu profesor emeritus
22.11.2021 Prijatie zástupcov Kompetenčného a certifikačného centra kybernetickej bezpečnosti
15.11.2021 Prijatie študentov rektorom UPJŠ pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu
04.11.2021 Prijatie finalistov ESET Awards 2021
03.11.2021 Prijatie premiéra Eduarda Hegera
09.09.2021 Prijatie zástupcov ICKK a CNIC na pôde UPJŠ
18.08.2021 Prijatie rektora Karlovej univerzity
02.07.2021 Prijatie francúzskeho veľvyslanca na Slovensku Christophe Léonzi
29.06.2021 Prijatie veľvyslankyne Nemeckej spolkovej republiky na Slovensku Barbary Wolf
21.06.2021 Prijatie japonského veľvyslanca v Slovenskej republike Makoto Nakagawa
18.06.2021 Prijatie veľvyslanca Veľkej Británie, Nigela Bakera
17.05.2021 Prijatie riaditeľa SNA v Bratislave a riaditeľa štátneho archívu v Košiciach
24.03.2021 Prijatie zástupcov predstavenstva VÚSCH
 
Výber prijatí rektorom v roku 2020
10.12.2020 Prijatie osobností UPJŠ, ktorým boli udelené čestné tituly „profesor emeritus"
14.07.2020 Prijatie štátneho tajomníka MŠVVaŠ SR Ľudovíta Paulisa
03.07.2020 Prijatie študentov UPJŠ pri príležitosti udelenia Výročných cien rektora
07.05.2020 Prijatie zástupcov Lekárskej fakulty UPJŠ a spoločnosti Nuclear Power
27.01.2020 Prijatie profesora Balacha pri príležitosti udelenia čestného titulu doctor honoris causa
23.-24.01.2020 Prijatie expertov z Joint Research Center a Európskej komisie
 
Výber prijatí rektorom v roku 2019
11.12.2019 Prijatie zástupcov Užhorodskej národnej univerzity
10.10.2019 Prijatie prvého slovenského kozmonauta a pilota Ivana Bellu
04.10.2019 Prijatie zástupcov HC Košice a Ness Košice
27.09.2019 Prijatie zástupcov Veľvyslanectva Francúzskej republiky na Slovensku a Kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku
04.07.2019 Prijatie zástupcov za účelom uzatvorenia Memoranda o porozumení
03.07.2019 Prijatie veľvyslankyne Rakúskej republiky
25.04.2019 Prijatie významných osobností integračného procesu Slovenska do Európskej únie
25.-26.04.2019 Prijatie členov SRK (zasadnutie SRK na UPJŠ v Košiciach)
14.03.2019 Prijatie kórejského veľvyslanca
11.02.2019 Prijatie pri príležitosti Medzinárodného dňa žien a dievčat vo vede
21.01.2019 Prijatie zástupcov Ruskej akadémie vied
18.01.2019 Prijatie emeritného prezidenta Rudolfa Schustera pri príležitostu udelenia čestného titulu doctor honoris causa
 
Výber prijatí rektorom v roku 2018
10.07.2018 Prijatie konateľa SAFTRA s.r.o.
04.07.2018 Prijatie študentov rektorom
27.06.2018 Prijatie riaditeľa Štátnej filharmónie Košice
13.06.2018 Prijatie predsedu Košického samosprávneho kraja
08.06.2018 Prijatie holandského veľvyslanca
30.01.2018 Prijatie gréckej veľvyslankyne
 
Výber prijatí rektorom v roku 2017
16.12.2017 Prijatie študentov rektorom
05.12.2017 Prijatie riaditeľov košických divadiel
30.10.2017 Prijatie ministra hospodárstva SR
04.10.2017 Rektor Univerzity v Tel Avive navštívil UPJŠ
13.07.2017 Pracovná návšteva ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Plavčana na UPJŠ v Košiciach
16.06.2017 Udelenie čestných titulov „profesor emeritus“
13.06.2017 Rektor Univerzity Palackého v Olomouci navštívil UPJŠ v Košiciach
19.05.2017 Rektor UPJŠ prijal nemeckého veľvyslanca
05.05.2017 Minister financií Peter Kažimír navštívil UPJŠ v Košiciach
29.3.2017 Rektor prijal veľvyslanca Francúzska
28.3.2017 Pamätná medaila UPJŠ v Košiciach profesorovi Michalovi Bestercimu
21.03.2017 Rektor UPJŠ v Košiciach udelil čestný titul „profesor emeritus“
09.02.2017 Návšteva z Ukrajiny na UPJŠ v Košiciach
08.02.2017 Vedenie UPJŠ v Košiciach rokovalo s delegáciou z Univerzity v Miškolci
 
Výber prijatí rektorom v roku 2016
16.12.2016 Rektor udelil Pamätnú medailu UPJŠ profesorovi Connorsovi
21.11.2016 Udelenie čestného titulu „profesor emeritus“
16.11.2016 Rektor UPJŠ prijal študentov pri príležitosti Dňa študentstva
24.10.2016 Rektor UPJŠ prijal študentov univerzity
19.10.2016 Prijatie delegácie z Veľvyslanectva Francúzska v Bratislave na pôde rektorátu UPJŠ
06.07.2016 Študenti ocenení Výročnou cenou rektora
28.06.2016 Profesor Meisel ocenený Pamätnou medailou
06.06.2016 Profesor Tajták - životné jubileum
03.06.2016 Členovia FS Hornád
25.04.2016 Členovia Študentského rozhlasu Košice
18.03.2016  Poslanec Európskeho parlamentu
16.03.2016  Zástupca Veľvyslanectva Líbye
15.03.2016  Reprezentanti Zimnej univerziády
01.03.2016  Francúzsky veľvyslanec
10.02.2016 Holandský profesor z Univerzitného medicínskeho centra v Groningene
01.02.2016 Zástupcovia Univerzity z Debrecínu
 
Výber prijatí rektorom v roku 2015
20.11.2015 Zamestnanci ocenení Cenou za transfer technológií
18.11.2015 Študenti ocenení Výročnou cenou rektora
03.11.2015 Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR
05.10.2015 Arménsky veľvyslanec
05.10.2015 Účastníci Medzinárodného maratóna mieru

 

Posledná aktualizácia: 09.12.2021