UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

RSS kanály UPJŠ v Košiciach

Čo je RSS?

V dnešnom svete miliónov web stránok je náročné sledovať všetky vždy aktuálne informácie. Nebolo by pre Vás jednoduchšie, keby ste dostávali Vami vybrané správy priamo do Vášho počítača namiesto nekonečného klikania z jednej internetovej stránky na druhú?
RSS Vám umožňuje vidieť, vždy aktuálny obsah, akonáhle sa na Vami vybraných stránkach objaví. Takto môžete získať aktuálne informácie na jednom mieste z viacerých zdrojov a to ihneď ako sú publikované. To všetko samozrejme bez potreby vyhľadávania na jednotlivých www stránkach.
RSS znamená "Really Simple Syndication" (skutočne jednoduché spájanie, zhromažďovanie). RSS správy sú špeciálnym prípadom www stránky upravenej tak, aby ju vedel čítať samostatne aj počítač. Predstavte si ich ako kódovanú správu, ktorá je voľne odovzdaná každému, kto o ňu cez internet požiada.
RSS zatiaľ nevyužívajú všetky internetové stránky, ale jeho popolarita neustále rastie.
 

Ako môžete používať RSS správy?

Aby ste mohli RSS správy používať potrebujete čítačku RSS. V sieti Internet je dostupné množstvo rôznych čítačiek RSS,  pričom mnohé sú dostupné zadarmo.
Odkazy na niektoré voľné čítačky:
https://feedly.com/
http://www.curiostudio.com/
http://www.feedreader.com/
Doporučujeme Vám použiť spojenie "RSS news reader" alebo "RSS feed" vo vašom obľúbenom Internetovom vyhľadávači. Takisto má čítačku aj Thunderbird, Outlook...
Po inštalácii čítačky na Vašom počítači sa rozhodnete, ktorú časť RSS správ chcete odoberať. Ak kliknete na nižšie zobrazené oranžové tlačidlá zobrazí sa Vám RSS správa upravená pre internetový prehliadač. Stačí zapísať odber stránok vo vašej čítačke RSS správ. Dá sa to rôznym spôsobom, závislým od konkrétnej čítačky. Napríklad skopírujete linku zobrazenú vo vašom internetovom prehliadači do čítačky RSS správ. Podrobnosti nájdete v "help" sekcii každej RSS čítačky.

 
RSS správy s obsahom nových článkov na UPJŠ stránke
a samostatne na stránkach jednotlivých fakúlt

Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach /rss
/en/rss
Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach /lekarska-fakulta/rss
Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach /prirodovedecka-fakulta/rss
Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach /pravnicka-fakulta/rss
Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach /fakulta-verejnej-spravy/rss
Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach /filozoficka-fakulta/rss
Univerzitná knižnica UPJŠ v Košiciach /rss/kniznica
/en/rss/library
Botanická záhrada UPJŠ v Košiciach /rss/botanicka-zahrada
/en/rss/botanical-garden
Centrum informačných a komunikačných technológií UPJŠ v Košiciach /rss/ciakt
/en/rss/ciakt
Centrum celoživotného vzdelávania a podpory projektov UPJŠ v Košiciach /rss/ccvapp

 

Posledná aktualizácia: 01.07.2022