UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Absolventi – hodnotenie uplatniteľnosti a spokojnosti so štúdiom

Univerzita a jej fakulty realizujú dotazníkový prieskum o uplatnení absolventov univerzity v praxi s cieľom užšieho prepojenia štúdia s trhom práce. Informácie získava univerzita aj v spolupráci s príslušnými štátnymi inštitúciami, pravidelne sleduje a každoročne vyhodnocuje zamestnanosť a uplatniteľnosť svojich absolventov.

Posledná aktualizácia: 06.06.2017